Dora MakinaENGLISHMENÜ

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Gelişim ve değişim odaklı bir şirket olarak çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda çalışanımıza değer vererek, onlara karşı duyduğumuz sorumlulukla insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, en uygun yerde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, performans ve yetkinlik yönetimi uygulamaları ile insan kaynaklarımızın gelişim odaklı izlenmesi ve memnuniyetlerinin ölçülerek aksiyonlar alınması İnsan Kaynakları Politikamızın ana hedefleridir.

Bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak, kurumsal değerlerimizle uyumlu ve yaptığımız işten gurur duyan “BİZ RUHU” ile çalışan bir şirketiz.

İŞ BAŞVURU FORMU

Firmamız İnsan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi göndermek üzeresiniz. Bu kapsamda gönderilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak firmamız tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, firmamız tarafından uygun görülmesi halinde grup firmalarımıza aktarılabilmektedir. Firmamız tarafından özgeçmişinize; kaydetme, depolama, değiştirme, güncelleme, periyodik olarak kontrol etme, yeniden düzenlenme, sınıflandırma işlemleri yapılacaktır. Özgeçmişinizde yer alan ve seçtiğiniz referanslarınız ve/veya firmamız tarafından bizzat ulaşılan diğer referanslarınızFirma ’nın insan kaynakları departmanı tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığınız hakkında bilgi/veri alabilecek ve bu bilgi/veriler Firma tarafından kaydedilecektir. Ayrıca kişisel verilerinizin Firma’nın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacak ve kişisel verileriniz Firma’nın insan kaynakları havuzunda muhafaza edilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Özgeçmiş - CV
HAKKIMIZDADora MakinaCevat Dündar Cad. No:135 Ostim 06370 Ankara / Türkiye
0312 354 0710